Language

Splošni pogoji in določila programa priporočil

Splošni pogoji in določila programa priporočil

SPLOŠNI POGOJI IN DOLOČILA NOMAGOVEGA PROGRAMA PRIPOROČIL

Naslednji splošni pogoji in določila Nomagovega programa priporočil (v nadaljevanju: pogoji) določajo pogoje Nomagovega programa priporočil.

Stranke (v nadaljevanju: priporočitelji) lahko prek Nomagovega programa priporočil prijateljem in znancem (v nadaljevanju: priporočen prijatelj) priporočijo storitve Nomago InterCity. Po uspešnem nakupu priporočenega prijatelja bo priporočitelj prejel nagrado v skladu z 2. členom teh pogojev, priporočen prijatelj pa bo prejel kodo za popust pri nakupu storitev Nomago InterCity, kot je določeno v teh pogojih.

Nomagove stranke, ki želijo sodelovati v programu priporočil, se mu lahko prosto pridružijo, če se strinjajo s temi pogoji.

Napotitev je mogoča prek e-pošte, Facebooka, Messengerja, Twitterja, WhatsAppa, Telegrama ali katerega koli drugega komunikacijskega kanala, ki omogoča izmenjavo spletnih naslovov (URL).

1. DEFINICIJE

Priporočitelj – je fizična oseba, ki drugi osebi (priporočenemu prijatelju) priporoča storitve Nomago InterCity in je upravičena do prejema nagrade za priporočilo v skladu s temi pogoji

Priporočen prijatelj – je oseba, ki je prejela priporočilo od priporočitelja in lahko v skladu s temi pogoji prejme in uporabi kodo za popust.

Nagrada za priporočitelja – je koda, ki zniža ceno storitev Nomago InterCity za točno določen znesek ali odstotek. Podeli jo podjetje Nomago, prejme pa jo priporočitelj.

Koda za popust – je koda, ki zniža ceno storitev Nomago InterCity za točno določen znesek ali odstotek. Podeli jo podjetje Nomago, prejme pa jo priporočeni prijatelj.

Nagrade – so določene v platformi računa priporočil Nomago.

Račun priporočil – račun za sledenje dejavnosti priporočitelja. Sledi številu priporočenih prijateljev in njihovim nakupom ter shrani že prejete nagrade priporočiteljev. En račun priporočitelja je povezan z eno enolično povezavo priporočitelja.

2. 2. NAGRADA PRIPOROČITELJA IN KODA ZA POPUST

Priporočitelj lahko prejme nagrado priporočitelja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  • Priporočeni prijatelji opravijo nakup prek povezave, ki so jo prejeli v sporočilu s priporočilom.
  • Priporočeni prijatelji prej niso bili včlanjeni v program priporočil.
  • Priporočitelj je zbral 10 nakupov priporočenih prijateljev.
  • Ni nobenih odprtih zadev v povezavi s priporočilom in/ali priporočiteljem in/ali priporočenim prijateljem, na primer goljufive dejavnosti, avtomatizacije z boti, neskladne uporabe platforme ipd.

Priporočeni prijatelj mora zaključiti nakup storitve Nomago InterCity, preden priporočitelj prejme zaslugo, ki šteje za pridobitev nagrade priporočitelja.

Vsi prejemniki kode za popust/nagrade priporočitelja lahko kodo uporabijo v sistemu spletne prodaje kart Nomago InterCity: https://tickets.intercity.nomago.eu, tako da na koncu plačilnega postopka vnesejo kodo za popust/nagrado za priporočitelja.

 

3. UPORABA KOD ZA POPUST in NAGRAD PRIPOROČITELJEV

Kode za popust/nagrade priporočiteljev je mogoče uporabiti samo za nakup storitev Nomago InterCity.

Kod za popust/nagrad priporočiteljev, ki so pridobljene prek programa priporočil, ni mogoče v nobeni obliki zamenjati za gotovino ali drugo denarno nadomestilo.

Priporočitelj nima pravice prejeti nagrade priporočitelja, če ustvari več računov v programu priporočil Nomago ali uporabi druge podobne postopke. Račune priporočiteljev Nomago in/ali nagradne kode priporočiteljev in/ali povezave do priporočitelja in priporočenega prijatelja bomo preklicali in odstranili, če zaznamo kakršno koli goljufijo in/ali zlorabo s strani priporočitelja ali priporočenega prijatelja. V tem primeru bomo preklicali tudi vse nagrade v računu priporočitelja.

 

4. PRIPOROČENI PRIJATELJI

Priporočeni prijatelji prejmejo kode za popust v znesku, ki ga določi Nomago. Če želijo priporočeni prijatelji uporabiti kode za popust, morajo biti fizične osebe.

 

5. VEČ PRIPOROČIL

Priporočeni prijatelj lahko ob nakupu uporabi samo eno povezavo priporočitelja. Če priporočeni prijatelj prejme povezave od več priporočiteljev, bo samo priporočitelj, ki je povezan z zadnjo povezavo priporočitelja, ki jo je uporabil priporočeni prijatelj, prejel zaslugo, ki šteje za nagrado priporočitelja v skladu z 2. členom teh pogojev.

 

6. VARSTVO IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Osebni in drugi podatki priporočiteljev, ki jih družba Nomago prejme v povezavi z Nomagovim programom priporočil (v nadaljevanju: program), veljajo za podatke, ki so zahtevani za doseganje pogodbenega ali drugega zakonitega namena.

Ko priporočitelji sprejmejo te pogoje in pravila o zasebnosti Nomago, ki so del teh pogojev in so na voljo na spletnem naslovu: https://www.nomago.si/varnost-osebnih-podatkov, prevozniku izrecno dovolijo obdelavo svojih osebnih podatkov (med drugim: ime in priimek, naslov, e-poštno sporočilo …) z namenom zagotavljanja Nomagovega programa priporočil ali zagotavljanja sklenjene pogodbe v skladu s temi pogoji in v skladu s pravilnikom o zasebnosti podjetja Nomago, ki je na voljo na tem spletnem mestu.

Nomago bo shranil vse osebne podatke priporočiteljev v skladu z veljavno zakonodajo, povezano z varstvom osebnih podatkov.

 

7. PRENEHANJE, OBVEZNOSTI IN SPREMEMBE

Kode za popust/nagrade priporočiteljev, ki so pridobljene z goljufivim vedenjem in/ali dejavnostmi, so neveljavne in nične. Podjetje Nomago lahko izbriše račun priporočitelja in izbriše nagrade priporočiteljev, če ugotovi, da so dejavnosti uporabnika ali računa goljufive oziroma omogočajo zlorabo, ali pa upravičeno sumi, da bo račun uporabljen za tovrstne dejavnosti.

Podjetje Nomago si pridržuje pravico preklica ali odstranjevanja tovrstnih povezav priporočiteljev. Podjetje Nomago ne sprejema nikakršne druge odgovornosti v povezavi s programom priporočil razen zagotovitve obljubljene kode s popustom za priporočenega prijatelja in nagrade priporočiteljev. Podjetje Nomago lahko po lastni presoji prekliče ali spremeni izbrane ali vse dejavnosti ali dodeljene popuste in/ali nagrade priporočiteljev, če meni, da je to upravičeno in primerno.

Če katera koli določba v teh pogojih obvelja za neveljavno, nično ali neizvršljivo, bo ta določba (ali njen del, zaradi katerega je neveljavna, nična ali neizvršljiva) izbrisana, kar ne bo vplivalo na veljavnost in izvršljivost preostalih določb.

Podjetje Nomago si pridružuje pravico, da kadarkoli spremeni te pogoje in jih objavi na naslovu https://intercity.nomago.eu.

Podjetje Nomago lahko brez predhodnega obvestila iz katerega koli razloga in kadarkoli delno ali v celoti ukine ali prekine Nomagov program priporočil (v nadaljevanju: program) oziroma ga ustavi za določeno obdobje.

Kode za popust, ki so že dodeljene pred zgoraj navedenimi spremembami, bo mogoče izkoristiti v obdobju enega meseca.

Ti pogoji so veljavni od 25.7.2019. Objavljeni so na spletni strani https://intercity.nomago.eu.

 

NOMAGO d.o.o.

mag. Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor

Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti

Miha Tavčar, izvršni direktor za finance